Hans Duchemin

Ik ben Hans Duchemin, geboren op 28 februari 1970 en woon in de Reeshof vanaf november 2002 in de Gezworen Hoek (B-buurt).

Vanaf november 2009 ben ik lid van de wijkraad en ben net zo als de andere leden van de wijkraad betrokken bij de gebeurtenissen in de Reeshof en wat we kunnen doen om de veiligheid en leefbaarheid in de Reeshof, daar waar nodig, te kunnen verbeteren.

Ik ben in het dagelijks leven werkzaam bij een bedrijf in Eindhoven. Daar ben ik verantwoordelijk voor de logistiek van het bedrijf, de gevaarlijke stoffen en de gezondheid van de werknemers binnen het bedrijf. In mijn werkzaamheden voor de wijkraad probeer ik ook op deze punten op de hoogte te blijven; vooral als het gaat over gevaarlijke stoffen en veiligheid.

ik probeer mij hard te maken voor alle punten die de wijkraad aan gaan. Daar waar nodig gaan wij met de gemeente in gesprek om het meest haalbare voor de Reeshof naar boven te krijgen.

Mocht je vragen hebben of je wilt mij iets melden dan kunt je altijd contact met ons opnemen.