Subsidie aanvragen

Voor het organiseren kun je naast betrokken bewoners vaak een financieel steuntje gebruiken. Wijkraad Reeshof kan je daarmee helpen.

We hebben daarvoor twee mogelijkheden:

  • Via Verrijk je Wijk
    De subsidie Verrijk je Wijk is een gemeentelijke subsidie en wordt verdeeld door de wijk- en dorpsraden.  

  • Via Reeshof Cultuurt
    Reeshof Cultuurt nodigt jou graag uit om een culturele activiteit in de Reeshof neer te zetten. Dat kan een eenmalige activiteit zijn, maar het kan ook om een herhalende activiteit zijn. Daarvoor kan Reeshof Cultuurt een startbijdrage leveren.