Meer cultuur in Reeshof

24 november 2017

De gemeente organiseert diverse stadsgesprekken over uiteenlopende culturele onderwerpen. Deze gesprekken maken onderdeel uit van het Cultuurplan Tilburg 2017-2020.

Naar aanleiding van het burgerinitiatief van Reeshof Cultuurt staat op donderdag 7 december het stadsgesprek Versterking van Kunst en Cultuur in de Reeshof centraal.

Wij willen iedereen uitnodigen die ook maar iets te maken heeft met het bezoeken, maar ook het organiseren, van culturele activiteiten in de Reeshof. Wil je inbreng hebben, dan moet je hierbij aanwezig zijn. Afhankelijk van jullie ideeën en suggesties, bepaalt de gemeente haar beleid.

Mocht je hierbij aanwezig willen zijn, zet dan 7 december in je agenda en meld je aan via het e-mailadres cultuurplan@tilburg.nl

Indien je vragen hebt, dan kun je ditzelfde e-mailadres hiervoor gebruiken. Koffie en thee staat vanaf 19.00 uur klaar.