Uitstel: Onderhoud fietsbruggen Wilhelminakanaal

25 november 2021

Update: uitstel, geen nieuwe planken beschikbaar

Helaas is het aangekondigde onderhoud nog niet uitgevoerd of gestart.

Het benodigde hout is op dit moment nog niet leverbaar. Dat zien we helaas op meer terreinen, bouwmaterialen zijn moeilijk verkrijgbaar.

Zie ook de extra bewonersbrief:

Fietsbruggen Medemblikpad en Poseidonpad in een nieuw jasje

In september starten er onderhoudswerkzaamheden aan de fietsbruggen Medemblikpad en Poseidonpad over het Wilhelminakanaal. Het gaat om het vervangen van de houten planken van het brugdek en de verflaag van de stalen liggers. De bruggen zijn belangrijke verbindingen tussen bedrijventerrein Vossenberg en de Reeshof. Per brug duren de werkzaamheden ongeveer twee maanden.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, wordt er eerst gewerkt aan de ene brug. Als deze klaar is, start het werk aan de andere brug. Als de ene brug is afgesloten vanwege de werkzaamheden, blijft de andere brug beschikbaar als omleidingsroute. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Agenda

Er zijn geen evenementen in de nabije toekomst gevonden.