Onderhoud fietsbruggen Wilhelminakanaal

23 augustus 2021

Fietsbruggen Medemblikpad en Poseidonpad in een nieuw jasje

In september starten er onderhoudswerkzaamheden aan de fietsbruggen Medemblikpad en Poseidonpad over het Wilhelminakanaal. Het gaat om het vervangen van de houten planken van het brugdek en de verflaag van de stalen liggers. De bruggen zijn belangrijke verbindingen tussen bedrijventerrein Vossenberg en de Reeshof. Per brug duren de werkzaamheden ongeveer twee maanden.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, wordt er eerst gewerkt aan de ene brug. Als deze klaar is, start het werk aan de andere brug. Als de ene brug is afgesloten vanwege de werkzaamheden, blijft de andere brug beschikbaar als omleidingsroute. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Raadsel

De gemeente kon nog niet aangeven met welke brug er begonnen zou worden. Uiteraard hebben we dat opgevraagd, update komt nog.

Agenda

Er zijn geen evenementen in de nabije toekomst gevonden.