Tilburg Trofee voor...

23 augustus 2018

Op woensdag 22 augustus was er even een uniek moment in het Wilhelminakanaal midden in sluis lll. Het duurde maar 9 minuten, want dan moet je de gevulde sluis weer verlaten hebben. Om 18.08 uur reikte de loco-burgemeester Mario Jacobs de Tilburg Trofee uit aan een bijzondere inwoner uit de Reeshof.

De Tilburg Trofee wordt als ereblijk toegekend aan personen, die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt gedurende een korte tijd bij een bijzondere gebeurtenis. 

Deze vaart werd gemaakt om een periode van samenwerking af te sluiten tussen enkele "bezorgde burgers'', de gemeente en wijkraad Reeshof. Deze samenwerking leidde in december 2017 tot een positief besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat om sluis ll niet te laten vervallen, maar te vervangen voor een nieuwe sluis. Dit om de waterstand van het Wilhelminakanaal op peil te houden zodat er geen uitdroging ontstaat. Uitdroging van de omliggende wijken en de omgeving daar omheen. 

De bewoner, woonachtig langs het kanaal in de Reeshof, trok tijdig aan de bel bij Rijkswaterstaat en de gemeente. Hij ontdekte namelijk een rekenfout: een enorme daling van de waterstand zou het gevolg zijn als de oude sluis ll en sluis lll vervangen zouden worden voor 1 nieuwe sluis. Hiermee kon een verkeerde keuze voorkomen worden. De werkzaamheden werden lange tijd stil gelegd om alles opnieuw na te rekenen en uiteindelijk werd besloten dat beide sluizen geschikt gemaakt moesten worden voor klasse lV-schepen. Sluis lll is inmiddels vervangen voor een grotere sluis en in de komende 5 jaar wordt sluis ll ook vernieuwd. Deze vervangingen zullen geen gevolgen hebben voor de hoogte van de waterstand. 

De vaartocht van woensdagmiddag ging van sluis ll, door sluis lll, richting de Piushaven. Wijkraad Reeshof feliciteert de betreffende Reeshofbewoner van harte met de Tilburg Trofee!

Agenda

Er zijn geen evenementen in de nabije toekomst gevonden.