Warmtekosten omlaag

7 november 2016

74% van de Tilburgse Ennatuurlijk-klanten gaan flink omlaag
met hun vaste kosten betreft stadsverwarming. Onlangs hebben Ennatuurlijk en Stichting Reeshofwarmte een oplossing voor hun onenigheid ter goedkeuring voorgelegd aan de Tilburgse klanten van Ennatuurlijk. Als minstens 70% van de klanten in Tilburg hier op 1 november mee zou hebben ingestemd, dan zou de oplossing doorgaan. Alle ontvangen overeenkomsten zijn inmiddels geteld. 74% van de Tilburgse klanten hebben de overeenkomst getekend. Daarmee gaat de oplossing dus door: voor de Tilburgse klanten die de overeenkomst getekend hebben, geldt dat Ennatuurlijk hun periodieke aansluitbijdrage in drie jaar tijd afbouwt naar 0 euro. Dat scheelt klanten uiteindelijk 153,77 euro per jaar. Voor Tilburgse klanten die de overeenkomst nog niet hebben ondertekend, maar dat wel graag willen, past Ennatuurlijk een coulanceregeling toe. Zij kunnen hun getekende overeenkomst nog tot 1 januari 2017 naar Ennatuurlijk toesturen. Ennatuurlijk heeft haar Tilburgse klanten hierover per post geïnformeerd. 
In Meerhoven (gemeente Eindhoven) heeft een aantal bewoners de tarieven voor stadsverwarming eerder ter discussie gesteld. Zij zijn ook een rechtszaak tegen Ennatuurlijk gestart. De rechter bevestigde met zijn uitspraak dat Ennatuurlijk de bedragen terecht in rekening heeft gebracht. Door de bewoners is hoger beroep aangespannen tegen deze uitspraak, omdat Stichting Stadsverwarming Eindhoven en Ennatuurlijk niet tot een concrete oplossing kwamen. Omdat Ennatuurlijk haar klanten uit Eindhoven niet langer wil laten wachten en de oplossing in Tilburg door de overgrote meerderheid is omarmd, doet Ennatuurlijk haar klanten in Breda en Eindhoven nu ook ditzelfde aanbod. 

Wijkraad Reeshof wilt Stichting Reeshofwarmte daarom van harte bedanken voor haar enorme inzet. Wijkraad is steeds op de hoogte gehouden van alle acties van de stichting en heeft volledige inzage in alle post- en mailwisseling. Op de plattegrond is de respons per wijk zichtbaar.

Agenda

Er zijn geen evenementen in de nabije toekomst gevonden.