Bushalte Spaarnwoudelaan

13 mei 2015


Onze brandbrief van 7 november 2014 aan de gemeente:

"Als Wijkraad Reeshof vragen wij uw nadrukkelijke aandacht voor de volgende gevaarlijke situatie: Al vanaf 17 december 2013 hebben wij contact met de gemeente over de locatie van de bushalte aan de Spaarnwoudelaan. Dit o.a. naar aanleiding van een aanrijding van een overstekend kind op de fiets. 

Geen zichtbare actie

Gezien enige zichtbare actie achterwege blijft, brengen wij u op de hoogte middels deze BRANDBRIEF en een uitgebreide uitleg betreft de gevaarlijke situatie. 

Stadsdeel Reeshof is voorzien van diverse buslijnen en voor lijn 4 is aan de Spaarnwoudelaan aan beide zijden een bushalte aangelegd ter hoogte van de Sassenheimstraat (afbeelding 1 en 2). Helaas zijn deze haltes dicht gelegen bij het (overstekend) fietspad te weten Schaijkpad (afbeelding 3). De kruising van overstekende fietsers over het Schaijkpad en automobilisten op de Spaarnwoudelaan is zeer gevaarlijk op het moment dat een bus stil staat bij één van de twee bushaltes. Fietsers die al op het fietspad rijden, zien het autoverkeer te laat en andersom hetzelfde: voorbijrijdende automobilisten zien de overstekende fietsers te laat. Dit levert vooral in de spitsuren, bij aanvang van de scholen Basisschool De Bloemaert (Dalemdreef 23), Jan Ligthartschool Driecant (Dalemdreef 25) en Kinderdagverblijf Grote Beemd (Dalemdreef 29F), zeer gevaarlijke situaties op met fietsende kinderen en ouders. Overigens geldt dit ook voor de vele fietsers die op weg zijn naar het Beatrix College vanuit de omliggende dorpen. De spitsuren liggen tussen 8.00 en 9.00 uur en 14.00 en 16.00 uur. 

Onveilige situatie

Wij verzoeken u vriendelijk kennis te nemen van deze zeer onveilige situatie voor alle fietsers en automobilisten in de Spaarnwoudelaan en verlangen serieuze en adequate actie vanuit de gemeente. Onderzoek ter plaatse betreft de gevaarlijke situatie en advisering tot verplaatsing van de bushalte(s) heeft al door een verkeersdeskundige van de gemeente Tilburg plaats gevonden. Daarnaast is de gemeente wettelijk verplicht om als bezitter van de openbare weg, zorg te dragen voor een veilige verkeerssituatie voor bewoners en gebruikers. Deze zorgplicht ziet onder meer op onderhoud van de weg en het creëren van verkeersveiligheid. Hoever deze plicht precies reikt is per geval verschillend, maar als bijna-ongelukken dagelijks in de praktijk plaats vinden, is de prioriteit wel duidelijk en mag actie niet op zich laten wachten. Het kostenaspect en de weerstand van enkele bewoners mag daarom niet leidend zijn, want: wetgeving én veiligheid staat boven alles!           

Wijkraad Reeshof verwacht dat de gemeente vóór 1 januari 2015 met een toereikende en adequate oplossing komt. Bij aanvang van de aankomende donkere winterperiode, hopen we zelfs op eerdere zichtbare actie om ernstige ongelukken te voorkomen."

Reactie gemeente

De gemeente heeft dit positief opgepakt en de gevaarlijke situatie bevestigd. Eind februari 2015 zal de bushalte 100 meter verplaatst worden.