Reeshof Cultuurt!

Vanaf 2012 heeft de gemeente Tilburg jaarlijks voor een periode van 3 jaar een subsidie van ruim 50.000 euro per jaar toegekend aan de Wijkraad Reeshof voor het bevorderen van lokale cultuurparticipatie in stadsdeel Reeshof. 

Voor de behandeling, toewijzing en afwerking van de subsidie voor culturele activiteiten en evenementen heeft de Wijkraad Reeshof de commissie Reeshof Cultuurt gevormd. De commissie Reeshof Cultuurt bestaat uit 6 leden.  

Kijk voor meer informatie en het subsidie aanvraagformulier op de website van Reeshof Cultuurt!

Agenda

Er zijn geen evenementen in de nabije toekomst gevonden.